Українська академія друкарства
  • E-mail: sportfvuad@gmail.com
  • Телефон: 240-73-98

Лапшина Галина Григорівна

worker завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук,
майстер спорту, відмінник освіти і науки україни,
доцент
Назва Групи
Аеробіка Ж 11, Дк 1, РК 21-22, Р 2, ВП 11

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Аеробіка ВП 11 Зал аеробіки
- - -

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Аеробіка РК 21-22 Зал аеробіки
- - -
4 Аеробіка Р 2 Зал аеробіки
- - -

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Аеробіка Дк 1 Зал аеробіки
- - -
5 Аеробіка Ж 11 Зал аеробіки
- - -

Лапшина Галина Григорівна

к.п.н. доцент, завідувач кафедри фізичного виховання

Майстер спорту України з гімнастики

Фахівець у сфері фізичного виховання і спорту

Закінчила Львівський інститут фізичної культури за спеціальністю: «Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теория и методика физического воспитания тренеровки и здоровья физической культури» «Содержание и методика подготовки студентов к использованию средств физической культури и спорта в своей будущей професиональной деятельности» На примере редакторской специальности.

Науково-педагогічний стаж – 58 років.

Читаю та розробляю лекційний курс з навчальної дисципліни: фізичне виховання.

Інтенсифікація навчального процесу засобами різних видів спорту.

Методологія управління рухливими здібностями людини

Напрямки наукових досліджень:

Спеціальна фізична підготовка майбутніх фахівців поліграфічної галузі.

Основні наукові праці:

1.Теоретична підготовка студентів ЗВО з прредмету Фізичне виховання". Конспект лекцій / Г. Лапшина у співавторстві, навчальний посібник / за ред. Г. Г. Лапшиної // - Львів: Поліграфіст, 2018, - 336 с.

2.Профілююча фізична підготовка студентів. [Текст] : Підручник / Г.Г. ЛапшинаО. У співавторстві - Л.: ПП Сорока Т. Б., 2013. - 144 С.

3.Спеціальна фізична підготовка у навчальному процесі

ВНЗ : монографія / Г. Г. Лапшина у співавторстві : за ред. Г. Г. Лапшиної. - Львів : Поліграфіст, 2017. - 208 с.

4.Аеробіка в системі фізичного виховання студентів. Навчальний посібник. - Вид-во Тараса Сороки, 2011.- 224 с. Лапшина Г. Г. у співавторстві.

5.Східноєвроп. над. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцькнй. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - № 1 (21). - 424 с. Історичні аспекти розвитку фізичного виховання в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Лапшина Г.Г. у співавторстві

6. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.ПДрагоманова. Серія № 15. “НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”зб. наукових праць /За ред. О. В. Тимошенка.-К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - Випуск 2 (83)17. -133 с. Спеціальна фізична підготовка студентів ВНЗ – Лапшина Г.Г. у співавторстві.

7. Профілююча фізична підготовка студентів. [Текст] : Підручник / Г.Г. Лапшина у співавторсві - Л.:ПП Сорока Т. Б., 2013.- 144 С.

8. Відчуйте радість руху. Навчальний посібник. - Л.: Поліграфіст, 2006. - 118 С. Лапшина Г.Г.

 

Події кафедри

бер
16
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
Науково-практична конференція

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів