Українська академія друкарства
 • E-mail: sportfvuad@gmail.com
 • Телефон: 240-73-98

Гуцул Наталія Зеновіївна

worker кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
майстер спорту україни з кікбоксингу
Назва Групи
Атлетична гімнастика ДЗ 11, ДЗ 12, ДЗ 13, ДЗ 21,22,23, ПМ 1, АКТ 1, П 11, Б 11, Мк 11, Мн 11

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Атлетична гімнастика ПМ 1, АКТ 1 Зал атлетичної гімнастики
- - -
4 Атлетична гімнастика П 11, Б 11, Мк 11, Мн 11 Зал атлетичної гімнастики
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Атлетична гімнастика ДЗ 21,22,23 Зал атлетичної гімнастики
Атлетична гімнастика ДЗ 11, ДЗ 12 Зал атлетичної гімнастики
6 Атлетична гімнастика ДЗ 13 Зал атлетичної гімнастики
- - -

Degrees: канд. з фіз. вих. та спорту

Майстер спорту України з кікбоксингу

Фахівець у сфері фізичного виховання та спорту.

Закінчила Львівський державний університет фізичної культури за спеціальністю «Спорт»

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт на тему «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки кікбоксерів з урахуванням різних стилів змагальної діяльності на етапі спеціалізованої базової підготовки».

Науково-педагогічний стаж – 6 р.

Напрями наукових досліджень:

 • Інтенсифікація навчального процесу засобами різних видів спорту.
 • Методологія управління рухливими здібностями людини
 • Секційні заняття з пауерліфтингу та армрестлінгу.
 • Розвиток загальної та спеціальної фізичної підготовки студентів УАД в атлетичній гімнастиці.

Основні наукові праці:

 1. Гуцул Н, Сосновський Д. Розвиток кікбоксингу на міжнародній арені та досягнення українських спортсменів-кікбоксерів. В: Приступа ЄН, редактор. Молода спортивна наука України. Зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини; 2015 Бер. 26–27; Львів: Львів. держ. ун-т фіз. культури; 2015;1, с. 65–69.
 2. Гуцул НЗ, Савчин МП. Динаміка рівня реакції антиципації у кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою. В: Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. пр. Вінниця; 2017;3(22),с. 274–279.
 3. Гуцул НЗ, Савчин МП. Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кікбоксерів на основі стильових відмінностей. В: Арзютов ГМ, редактор. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук.пр.Київ: 2016; ЗК2(71)16, с. 98–101.
 4. Гуцул НЗ, Савчин МП. Модельні характеристики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою. В: Арзютов ГМ, редактор. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. Київ; 2016; (76) 16, с. 41–45.
 5. Гуцул НЗ. Дослідження рівня реакції антиципації у кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою. Молодий вчений. 2017; 3.1(43.1):116–119.
 6. Гуцул НЗ. Індивідуалізація спортивної підготовки єдиноборців. В: Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. пр. Вінниця; 2015;19, с. 95–100.
 7. Гуцул НЗ. Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою В: Арзютов ГМ, редактор. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. Київ; 2016;5(75)16,с. 36–38.
 8. Гуцул НЗ. Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою. В: Арзютов ГМ, редактор. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. Київ; 2017;3(84)17, с. 143–146.
 9. Гуцул НЗ.Особливості спеціальної фізичної підготовки єдиноборців на етапі спеціалізованої базової підготовки. В: Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. пр. Вінниця; 2018;24, с. 204–209.
 10. Лапшина Г.Г.Основні підходи до урахування індивідуальних особливостей в підготовці кваліфікованих спортсменів з кікбоксингу / Гуцул Н.З., Котельник А.М., Рихаль В.І. / Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. – № 2. – 96-105 с.
 11. Гуцул Н. З. Зіставлення показників техніко-тактичних дій кваліфікованих кікбоксерів на різних етапах багаторічної підготовки / Скирта О. С., Рихаль В. І. Скирта О. С., Рихаль В. І. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. – с. 94-101
 12. Лешик В.В. «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Гуцул Н.З. у науковому часописі Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Випуск 3К(110)19. с.322-326 у
 13. Гуцул Н.З. зіставлення показників техніко-тактичних дій кваліфікованих кікбоксерів на різних етапах багаторічної підготовки. / Скирта О.С., Рихаль В.І. .Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. – с. 94-101
 14. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. – № 2. – 150 с
 15. Скирта О.С. Кількісні показники змагальної діяльності кікбоксерів (ІСКА) в нападі в розділі К-1./ Гуцул Н.З., Лошицька Т.І. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами XIII міжнародної наук.-метод. конференції, 1 листопада, 2019 р. Харків, Україна: Європейська наукова платформа. 30-34 с.
 16. Гуцул Наталія Шляхи розвитку спеціальної витривалості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. / Скирта Олег, Рихаль Володимир Фізична культура, спорт та здоров‟я нації: збірник наукових праць. Вип. 8 (27). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 127-133 с
 17. Гуцул Н. З. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки кікбоксерів з урахуванням різних стилів змагальної діяльності на етапі спеціалізованої базової підготовки : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Гуцул Наталія Зеновіївна. – Львів, 2019. – 251 с.

Події кафедри

бер
16
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
Науково-практична конференція

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів