Українська академія друкарства
 • E-mail: sportfvuad@gmail.com
 • Телефон: 240-73-98

За результатами наукових досліджень видано більше 6 монографій та навчальних посібників, серед них:

  <Г. Лапшина Теоретична підготовка студентів ЗВО з прредмету Фізичне виховання". Конспект лекцій / Г. Лапшина у співавторстві, навчальний посібник / за ред. Г. Г. Лапшиної // - Львів: Поліграфіст, 2018, - 336 с.
 • Г. Г. Лапшина Профілююча фізична підготовка студентів. [Текст] : Підручник / Г.Г. Лапшина. У співавторстві - Л.: ПП Сорока Т. Б., 2013. - 144 С.
 • Г. Г. Лапшина Спеціальна фізична підготовка у навчальному процесі ВНЗ : монографія / Г. Г. Лапшина у співавторстві : за ред. Г. Г. Лапшиної. - Львів : Поліграфіст, 2017. - 208 с.
 • Аеробіка в системі фізичного виховання студентів. Навчальний посібник. - Вид-во Тараса Сороки, 2011.- 224 с. Лапшина Г. Г. у співавторстві.
 • Профілююча фізична підготовка студентів. [Текст] : Підручник / Г.Г. Лапшина у співавторсві - Л.:ПП Сорока Т. Б., 2013.- 144 С.
 • Лапшина Г.Г. Відчуйте радість руху. Навчальний посібник. - Л.: Поліграфіст, 2006. - 118 С. Лапшина Г.Г.
 • Лапшина Г.Г. Відчуйте радість руху. Навчальний посібник. - Л.: Поліграфіст, 2006. - 118с.

Також опубліковано:

 • 5 статей у закордонних журналах;
 • 44 статей в українських журналах з переліку ВАК України;
 • 17тез та матеріалів доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах.

Події кафедри

бер
16
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
Науково-практична конференція

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів