Українська академія друкарства
  • E-mail: sportfvuad@gmail.com
  • Телефон: 240-73-98

Напрями наукових досліджень

Кафедра фізичного виховання за історію свого існування характеризується високою активністю в науковій діяльності, в чому сприяє злагоджена праця усіх членів кафедри.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Наукові напрямки роботи кафедри:

  • проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах перспектив розвитку освітив галузі фізичного виховання;
  • розробка теоретичних праць, підручників, монографій, дисертацій, наукових статей, доповідей;
  • підготовка і проведення наукових конференцій і семінарів;
  • удосконалення фізичної підготовки студентів УАД;
  • розвиток фізичних якостей студентів в секційних заняттях;
  • підготовка рецензій на наукові праці.

Події кафедри

бер
16
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
Науково-практична конференція

12:00 — кафдра ФВ ауд.

лют
18
засідання кафедри

12:00 — кафдра ФВ ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів